Bachelor and Master Theses

Title: Data Field Haskell 98
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Bakgrund: Data Field Haskell är en dialekt av det funktionella programspråket Haskell. Skillnaden mot vanlig Haskell är att Haskells arrayer har bytts ut mot s.k. datafält, som kan ses som en sorts generaliserade arrayer. Datafält stöder en generell formav s.k. "collection-oriented programming", vilket innebär stöd för operationer som arbetar direkt på datastrukturer. Sådant stödfinns bl.a. i MATLAB: ett av målen med Data Field Haskell är att utvidga denna typ av programmering till mer generella indexeradedatastrukturer än matriser och att integrera den med högre ordningens funktionell programmering på ett naturligt sätt. Dennuvarande implementeringen är byggd på en Haskellkompilator som heter "nhc" och som stöder Haskell version 1.3. Förprogramspråket Haskell har det senare kommit en standardiserad version: Haskell 98. Den nyaste versionen av nhcimplementerar Haskell 98. Uppgift: att "uppgradera" den nuvarande implementeringen av Data Field Haskell till Haskell 98 genom att portera den nuvarandeimplementeringen till den nya versionen av nhc. I uppgiften ingår även att lägga till vissa finesser i Data Field Haskell, som s.k."elemental intrinsic overloading" för vissa datatyper, och i mån av tid att göra implementeringen effektivare. Förkunskaper: goda kunskaper i funktionella programspråk, kompilatorteknik och programspråkssemantik. Kännedom om lata,högre ordningens funktionella språk som Haskell är ett stort plus.
Company: IDt/MRTC
Prel. end date: 2000-10-09
Student: Andreas Sjgren jas@mds.mdh.se
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Time plan: Examensarbetet är förlagt till IDt vid Mälardalens högskola.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0005.ps

565101

2001-06-21, 11:36


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24