Bachelor and Master Theses

Title: ÷versšttning mellan informationsmodeller
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: S.P.I.D.E.R. är ett SCADA/EMS system för styrning och övervakning av kraftnät tillverkat av ABB Automation Systems. S.P.I.D.E.R. används av elverk och kraftbolag över hela världen.

En teknik för överföring av data mellan system är att koda information i något självbeskrivande format. Ett sådant format är XML. Baserat på XML har beskrivningsspråken RDF (Resource Description Format) och RDF Schema utvecklats. För att kunna överföra data mellan två system så måste strukturer och typer vara bestämda, dvs en informationsmodell måste vara definierad. En standardiserad informationsmodell kallad CCAPI CIM har därför utvecklats. CCAPI CIM är beskrivet i modelleringsspråket UML. UML modellen av CCAPI CIM finns också översatt till RDF Schema. Data som ska hämtas till eller från ett SCADA/EMS kan kodas som ett XML/RDF dokument enligt CIM. Eftersom den interna SCADA/EMS informationsmodellen inte följer CIM så behöver en översättning till/från XML/RDF dokumentet göras.
Examensarbetet går ut på att, för en delmängd av informationsmodellen, göra en översättning av XML/RDF dokument på CIM form till/från S.P.I.D.E.R. databas samt implementera en eller flera översättare på prov. Eftersom XML/RDF är stadd i snabb utveckling och väntas få en bred användning på internet så blir hela tiden nya verktyg tillgängliga. Teknologi och verktyg för implementation av översättaren ska väljas och motiveras. Följande egenskaper hos översättaren ska undersökas, den enkelhet med vilken olika översättare implementerades och prestanda jämförd mellan de olika översättarna.

Arbetet är tänkt att bedrivas i följande steg


· instudering av informationsmodelldelmängd för översättning.


· översikt av XML och RDF.


¬∑ inventering av verktyg f√∂r beskrivning av √∂vers√§ttning mellan informationsmodeller. √Ąven icke XML baserade verktyg ska inventeras.


· val av ett eller fler verktyg för provimplementation av översättare (både till och från S.P.I.D.E.R.).


· jämförelse av den enkelhet med vilken implementationerna gjordes.


· mätning av prestanda vid översättning av en given mängd data.


· rapportskrivning.


· presentation av resultatet.
Company: ABB Automation Systems
Prel. end date: 2001-02-22
Presentation date: 2001-02-22
Student: Christer Larsson cln99005@student.mdh.se
Student: Jimmy BjŲrklund jbd99001@student.mdh.se
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31