Bachelor and Master Theses

Title: Programvarusimulering med Teamwork, utvärdering av resultat och användarbarhet
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Bofors Missiles hÄller för nÀrvarande pÄ att utveckla RBS (robotsystem) 23 Àven kallad BAMSE. BAMSE Àr en luftförsvarsystems missil som det Svenska försvaret nyligen har lagt en order pÄ. DÄ analysfasen sker m.h.a verktyget Teamwork vill man utreda möjligheterna att Àven simulera analysmodellerna och pÄ sÄ vis kunna fÄnga upp tankefel tidigt i utvecklingsprocessen. PÄ detta sÀtt kan utvecklingstid och kostnader förhoppningsvis skÀras ned.
Analysverktyget Teamwork SA/RT anvÀnds för nÀrvarande vid mjukvaru utveckling för att definera modeller som beskriver kravanalys för systemet. För att öka kvaliteten pÄ kraven som sÀtts i analysfasen, i synnerhet med hÀnseende pÄ sekvenser som beskriver interaktion mellan olika objekt, skall en utvÀrdering av simuleringsmodulen Teamwork Dynamic Analysis utföras. Syftet med denna Àr att undersöka om verktyget kan anvÀndas som ett komplement till redan anvÀnda metoder. Dessa metoder inkluderar bl.a. Teamwork SA/RT och sekvens/sammarbetsdiagram.

Följande punkter beskriver i stort de delar som arbetet bestÄr av:


· InlÀsning av verktyget Teamwork, inklusive SA (Strukturerad analys), RT ( Real-tid) och i synnerhet DA (Dynamisk analys).


· Definera en testmodell bestÄende av minst tre objekt. Modellen skall innehÄlla delar som tillstÄndsdiagram, dataflöden och kontrollflöden. Modellen kommer att anvÀndas för att utvÀrdera verktyget.


· UtvÀrdering av Teamwork DA med hÀnseende pÄ egenskaper, anvÀndbarhet och analys kapacitet. testmodellen och möjligtvis andra modeller kommer att anvÀndas för detta.


· Testa verktyget pÄ ett "skarpt" projekt inom Bofors Missiles och jÀmföra resultat med befintligt systems uppförande i verkligheten.


· Presentera resultatet av undersökingen i rapportform.
Company: Bofors Missiles AB
Prel. end date: 2000-012-3
Presentation date: 2001-04-16
Student: Daniel Schjölin dsn99001@student.mdh.se
Student: Marc Karlsson mkn98015@student.mdh.se
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31