Bachelor and Master Theses

Title: Metoder och tekniker för distribuerade testklienter
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Bakgrund:


Inom projektet BAG utvecklar SoftWell för nÀrvarande en programvaruprodukt för automattestning av klientapplikationer med med grafiskt anvÀndargrÀnssnitt. I en senare version av
produkten kommer test av klientprogramvaran ske via simultana aktiviteter pÄ sinsemellan oberoende klientstationer. Aktiviteterna styrs av en central monitorapplikation.
Uppdraget:

Uppdraget Àr att studera olika frÄgestÀllningar rörande distribuerade testklienter
Uppdraget omfattar:1. Introduktion i testmetodik, testverktyg och BAG


2. Studera alternativ design av testklient visavi flexibilitet


3. Studera alternativ design av testklient visavi stabilitet och effektivitet


4. Studera alternativ till kommunikation mellan testmonitor och testklient


5. Studera alternativ till interaktion mellan testklient och testobjekt


6. Bygga enkla prototyper för huvudalternativen


7. Skriva en sammanfattande rapport och en presentation
Company: SoftWell AB, Box 47009, 100 74 STOCKHOLM
Prel. end date: 2000-11-02
Presentation date: 2000-11-02
tid:2000-11-02, plats:Stockholm, Softwell
Student: Nedzad Rizvanovic rizva@metallica.com
Student: Nedzad Rizvanovic
Place: Softwell AB
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31