Bachelor and Master Theses

Title: Kompilator system för integration av SQL- databas i Ada- baserat system genom ODBC
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Prel. end date: 2000-10-18
Presentation date: 2000-10-18
Student: Monica Larsson
Student: David Löfqvist
Company supervisor: Anders Jansson
IDT supervisor: Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0078.PDF

1420315

2000-10-18, 15:59


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24