Bachelor and Master Theses

Title: Omdesign av Ozkompilatorn
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Omstrukturering av den befintliga Mozart-kompilatorn.
I mån av tid implementering av statisk analys och div.
optimeringar.
Company: Swedish Insitute of Computer Science (SICS), kontaktperson: Per Brand
Prel. end date: 2001-03-23
Presentation date: 2001-03-19
tid:15:30, plats:Turingrummet IDt
Student: Markus Bohlin bola@sics.se
tel:021-121626
Student: Lars Bruce bruce@sics.se
Company supervisor: Per Brand, SICS, perbrand@sics.se
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0083.ps.gz

429901

2001-03-28, 10:35

TR0083.ppt

218112

2001-03-20, 08:47

TR0083.pdf.gz

1016650

2001-03-28, 10:37


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24