Bachelor and Master Theses

Title: Analysverktyg för loggfiler från brandvägg
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Company: ABB Facilities Management, kontaktperson: Stefan Andersson
Prel. end date: 2000-08-18
Presentation date: 2000-11-20
tid:14.00, plats:Turing
Student: Erik Olsson eon99001@student.mdh.se
tel:021-142430, 070-5363308
Student: Örjan Nordkvist ont99001@student.mdh.se
tel:0740-511 609 0155-316 30
Place: ABB Facilities Management
Company supervisor: Stefan Andersson, stefan.e.andersson@se.abb.com, 021-346340
IDT supervisor: Frank Lüders
frank.luders@mdh.se, +46 21 151728
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0085.zip

953686

2000-11-08, 17:45

TR0085analyzer.zip

4460959

2000-11-08, 17:46

TR0085Verktyg_for_analys_av_loggfiler_fran_brandvagg.htm

2850

2000-11-06, 18:20

TR0085analyzer_code.zip

329313

2000-11-08, 17:47


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31