Bachelor and Master Theses

Title: Utveckling av Web-service
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Examensarbetet innehåller analys av Web-services i .NET och
C# samt programmering i C# och eventuellt C++.
Web-services är en ny teknik som kommer i .NET. .NET
är Microsofts nya platform, byggt på öppna Internet protokoll
och standarder. .NET gör det bl. a. lättare att utveckla
internet-applikationer.
C# är ett nytt programmeringsspråk, som ska förenkla utvecklingen
av Windows- och Internet-applikationer. C# är en förenkling av C++,
utan macros, templates eller multipelt arv. .NET är skriven in C#.
ABB's gemensamma plattform för automationssegmentet, ABB Industrial
IT, bygger på "Aspect Objects". En anläggning är uppbyggd av
objekt, som beskrivs av sina aspekter. Aspekterna beskrivs i
sin tur av aspektsystem. Förutom aspektsystemem består
ABB Industrial IT av ett antal services.


Examensarbetets omfattar:

· Samla fakta och sätta sig in i .NET och Web-services.

· Sätta sig in i C#.

· Skapa en Web-service för "Alarm and Event List"-funktionen i
ABB Industrial IT. Web-servicen ska läsa ut larm och händelser
från vår Alarm and Event OPC Server. Skapa en klient som
använder denna web-service, samt ett UI som presenterar
en larmlista.

· Skriva rapport.

Company: ABB Industrial Products
Prel. end date: 2001-08-15
Presentation date: 2001-08-15
Student: Mikael Davidsson mikael.h.davidsson@se.abb.com
tel:021 - 34 31 71
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31