Bachelor and Master Theses

Title: Användning av XML/RDF för representation av kraftsystem modeller
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: S.P.I.D.E.R. Àr ett SCADA/EMS system för styrning och övervakning av kraftnÀt tillverkat av ABB Automation Systems. S.P.I.D.E.R. anvÀnds av elverk och kraftbolag över hela vÀrlden. En teknik för överföring av data mellan system Àr att koda information i nÄgot sjÀlvbeskrivande format. Ett sÄdant format Àr XML. Baserat pÄ XML har beskrivningssprÄken RDF (Resource Description Format) och RDF Schema utvecklats. För att kunna överföra data mellan tvÄ system sÄ mÄste strukturer och typer vara bestÀmda, dvs. en informationsmodell mÄste vara definierad. En standardiserad informationsmodell kallad CCAPI CIM har dÀrför utvecklats. CCAPI CIM Àr beskrivet i modelleringssprÄket UML. UML modellen av CCAPI CIM finns ocksÄ översatt till RDF Schema. Data som ska hÀmtas till eller frÄn ett SCADA/EMS kan kodas som ett XML/RDF dokument enligt CIM. Eftersom den interna SCADA/EMS informationsmodellen inte följer CIM sÄ behöver en översÀttning till/frÄn XML/RDF dokumentet göras.

Examensarbetet gÄr ut pÄ att göra en översikt över verktyg och plattformar (Java, Perl, C, C++ etc.) för bearbetning av information pÄ XML/RDF form samt vÀlja nÄgot eller nÄgra verktyg och med det som bas utveckla en prototyp som kan lÀsa eller generera RDF dokument innehÄllande kraftsystemdata. Principer för hur datat i RDF dokumentet ska hÀmtas frÄn eller uppdateras i ett S.P.I.D.E.R. system ska tas fram. Arbetet Àr tÀnkt för tvÄ personer och planerat att pÄgÄ under 20 veckor.

Arbetet Àr tÀnkt att bedrivas i följande steg


· inventering av befintliga verktyg för hantering av XML och RDF

· val av ett eller tvÄ verktyg för protypen

· skapa prototyp som kan lÀsa och generera kraftsystemdata pÄ XML form enligt CIM. Principer för hur data kan lÀsas/uppdateras i S.P.I.D.E.R. ska ocksÄ tas fram (nÄgon lÀsning/uppdatering behöver inte implementeras).

· om flera verktyg valts, jÀmföra dem map den enkelhet med vilken prototyperna implementerats

· mÀtning av prestanda för lÀsning/generering av XML/RDF filer samt resursbehov (minnesÄtgÄng, CPUkraft) som prototypen krÀver.

· rapportskrivning.

· presentation av resultatet.
Company: ABB Automation Systems AB
Prel. end date: 2001-06-14
Presentation date: 2001-10-20
Student: Torbjörn Ericson ten99003@student.mdh.se
Student: Henrik Larsson hln99001@student.mdh.se
Company supervisor: Lars-Ola Österlund, lars_ola.osterlund@se.abb.com
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31