Bachelor and Master Theses

Title: Visualiseringsverktyg för ortopediskaoperationer
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description:
Company: Medical Robotics
Prel. end date: 2001-08-28
Presentation date: 2002-12-10
Student: Henrik Fransson henrik.fransson@airbus.dasa.de
tel:08 470 20 89
Place: Frontec Gårdsvägen 7 SOLNA
Company supervisor: Per Elmfors, per.elmfors@frt.frontec.se
IDT supervisor: Thomas Larsson
thomas.larsson@mdh.se, +46-21-101514
Examinator: Björn Lisper
Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0098.pdf

1602676

2004-10-18, 20:06


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24