Bachelor and Master Theses

Title: TDS Config Tool
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: På Adtranz finns ett verktyg (mjukvara), TDS Config Tool (TDS = Train Diagnostic System) som används flr att definera signaler I en TRACS applikation (tågdatorns applikationsmjukvar), definerar data och hur detta ska pressenteras på IDU (Intelligen Display Unit) och PTU (Portable Test Unit). Det data som defineras i verktyget är av olika typer/karaktär som fel-, processdata-, datalogger- och testsignaler samt konfigurationdata och signalstatuslogger.
Detta verktyg har idag lite låg användbarhet och är svårunderhållet. Därför behövs ett helt nytt verktyg. Ett lämpligt första steg är att studenten utreder och utvärderar design av ett användbart system och gränssnitt.
Company: Adtranz
Prel. end date: 2001-08-23
Presentation date: 2001-08-23
tid:13:45
Student: Adam Meilink amk99001@student.mdh.se, adam.meilink@se.adtranz.com
Place: Adtranz stra Ringvgen 2 Avdelning: ICT/TC Tel: 021-317792
Company supervisor: Stefan Larsen, stefan.larsen@se.adtranz.com, 021-317232
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Jan Gustafsson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0109.doc

1165824

2001-11-08, 11:41


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24