Bachelor and Master Theses

Title: Förenklad 3D Modellering
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: http://w1.211.telia.com/~u21114654/specifikation.html
Company: IDt
Prel. end date: 2001-09-01
Presentation date: 2000-08-31
tid:14:05, plats:v223
Student: Rikard Jansson rjn99012@student.mdh.se
tel:021-137813
Student: Tobias Orre toe99001@student.mdh.se
tel:021-181766
IDT supervisor: Thomas Larsson
thomas.larsson@mdh.se, +46-21-101514
Examinator: Björn Lisper
Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Log: Vecka 8 Undersöker möjligheterna med FLTK. Repeterar openGL. Vecka 10 Fixar scenegraf Vecka 11 Läser Artiklar Vecka 13 Filformat...

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24