Bachelor and Master Theses

Title: Ett konverteringsverktyg för konvertering av anläggningsdata till modelldata
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Company: Westinghouse Atom AB
Prel. end date: 2001-09-14
Presentation date: 2001-11-09
Student: Marina Kostenko mko98005@student.mdh.se
tel:021-347067
Student: Mina Sayadi msi98005@student.mdh.se
tel:021-347067
Place: Westhinghouse Atom AB Finnslätten i Västerås
Company supervisor: Kjell Bergman, kjell.bergman@se.westhinghouse.com
IDT supervisor: Boel Almér
boel.almer@mdh.se, +46-21-107015
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0119.pdf

448642

2001-12-06, 17:04

TR0119Requirenment-bilaga.pdf

242378

2001-12-06, 17:04


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31