Bachelor and Master Theses

Title: Test och utvšrdering av olika ORBar m.a.p. prestanda
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: S.P.I.D.E.R. är ett SCADA/EMS system för styrning och övervakning av kraftnät tillverkat av ABB Network Partner. S.P.I.D.E.R. används av elverk och kraftbolag över hela världen och är byggt kring en databas/middleware, Avanti, runt vilken ett stort antal program samverkar i en distribuerad miljö.

En typ av middelware som börjat användas på senare år är så kallade Object Request Brokers (ORB). En egenskap hos en ORB är att applikations programgränssnitt (API) kan definieras för olika ändamål samt att server och klient program kan utvecklas oberoende av varandra mot ett överenskommet API. Microsoft COM och OMG CORBA är idag de två dominerande ORB teknologierna. Inom olika problemdomäner har skräddarsydda APIer baserade på COM eller CORBA börjat komma. Exempel på sådana är OPC (COM baserat) och DAIS (CORBA baserad) för övervakning av industriella processer.

Examensarbetet går ut på att implementera IDL'er med goda förutsättningar för prestandajämförelser och motsvarande testapplikationer i åtminstone en 'freeware' ORB, Mico, och vår egen OMG IDL implementation SIDL. Följande egenskaper ska undersökas; anpassning mot CORBA standarden, användaregenskaperna samt prestanda hos de olika ORBarna. Anpassning mot CORBA standarden går ut på att undersöka hur det väl använda IDL språket ansluter mot standarden. Användaregenskaper hos de olika ORBarna skall undersökas m.a.p. installation, komplexitet och användarvänlighet. Prestandatesterna går ut på att mäta effektiviteten i APIt, dvs. den administrationskostnad det tar att använda APIt i relation till mängden överförd data.
Company: ABB Automation Systems
Prel. end date: 2001-03-12
Presentation date: 2001-03-12
tid:13:00, plats:Vargens Vret
Student: Zaid Jalal
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31