Bachelor and Master Theses

Title: Videokonferenssystem över IP - En undersökning av problem, existerande produkter samt möjligheter med öppen källkod
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Exjobbet syftar till att undersöka lösningar för videokonferenssystem där IP är det "bärande" protokollet.
Syftet är att undersöka möjligheterna till en implementation med öppna bibliotek.
Company: ITA
Prel. end date: 2001-06-01
Presentation date: 2001-06-05
tid:14.15, plats:Turing
Student: Dan Johansson djn98006@student.mdh.se
tel:021-15 17 19 / 021-41 09 23
Place: Institutionen för Datateknik, Västerås Rum 323 021-15 17 19
Company supervisor: Ulf Körnings, ulf.kornings@mdh.se
IDT supervisor: Damir Isovic
damir.isovic@mdh.se, +46-21-103173
Examinator: Christer Norström
Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0125.zip

371060

2001-06-01, 14:48

TR0125kod.zip

21027

2001-06-01, 14:46


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24