Bachelor and Master Theses

Title: Analys av C# som det primära språket för .Net-plattformen
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Undersöka .Net plattformen vad gäller det problem den ska lösa och vilka tekniker som används i plattformen (SOAP, XML, http o.s.v.).
Analysera C# som språk. Jämföra programmeringsparadigmen mellan C++, Java och C#. Jämföra prestanda C++ och C#. Även skillnad i utvecklingstid. COM ”wrappers” d.v.s. hur sammanförs COM och .Net.
Company: TietoEnator
Prel. end date: 2001-06-05
Presentation date: 2001-06-05
tid:2001-06-05, plats:Turin
Student: Daniel Hultin daniel.hultin@tietoenator.com
tel:021-189901 / 070-7568952
Student: Jörgen Åkesson jorgen.akesson@tietoenator.com
tel:070-6327768
Company supervisor: Stefan Stendahl, stefan.stendahl@tietoenator.com, 0733-22 36 88
IDT supervisor: Andreas Sjögren
andreas.sjogren@mdh.se, +46 21-107035
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31