Bachelor and Master Theses

Title: Panelbyggare för Operate IT
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: ABB Automations Products har utvecklat ett ny generation automationssystem som kallas Operate IT. Den grafiska presentationen av systemet sker med hjälp av en web-browser. Arbetet går ut på att konstruera ett prototyp verktyg för att hantera uppbyggnaden av paneler och kopplingar mellan objekt som visas i dem.
Company: ABB Automation Products
Prel. end date: 2001-06-22
Presentation date: 2001-11-31
Student: Joakim Olsson jon98027@student.mdh.se
tel:0707 - 972566
Student: Peter W Källklint pwt98001@student.mdh.se
tel:070-5714485
Place: ABB Automation Products, LAA 721 59 Västerås
Company supervisor: Jonas Brännvall, jonas.brannvall@se.abb.com
IDT supervisor: Åsa Lundkvist
asa.lundkvist@mdh.se, +46-16-153297
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0133AppendixProperty.doc

44544

2001-08-21, 22:04

TR0133.doc

1768960

2001-08-23, 13:45

TR0133Panel_Builder_Req.doc

139776

2001-08-21, 22:03


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31