Bachelor and Master Theses

Title: Web-baserat on-line interface mellan processbild och serverapplikation i form av en processimuleringsmodell
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Tillsammans med examensarbetare från energiteknikinstutionen skapa en applikation där man simulerar en förbränningsprocess. Via webben skall besökaren kunna mata in de parametrar man vill variera och applikationen skall kunna ge svar på miljövärden, effektvärden osv.
Den webbaserade processimuleringen skall kunna användas i utbildningssammanhang och i marknadsföringssyfte på högskolans hemsida. Applikationen skall klara flera samtidiga användare.
Den första delen av projektet går ut på att simulera processen. De olika komponenterna panna, pump, värmeväxlare osv sätts upp i form av COM-objekt. Data från simuleringen lagras ner i en databas.
Den andra delen går ut på att ta hand om uppsättningen av databasen och ”webifiering” av innehållet i databasen med asp-programmering.
De båda exjobbsprojekten behöver samverka för att lösa kommunikationen mellan databasen och simulatorn.
Company: Adcore/Idt
Prel. end date: 2001-08-24
Presentation date: 2001-10-10
Student: Andreas Forsman afn98007@student.mdh.se
Student: Johan Andersson jan98046@student.mdh.se
IDT supervisor: Andreas Sjgren
andreas.sjogren@mdh.se, +46 21-107035
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0134.doc

388096

2001-10-11, 09:03

TR0134.zip

202323

2001-10-11, 09:03

TR0134Bilagor.zip

202323

2001-10-11, 09:04


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31