Bachelor and Master Theses

Title: 3D-Visualisering av radarsystem
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Ett program för visualisering av funktionaliteten hos en flygplansradar ska utvecklas. HiQ Approve har uttryckt ett behov av ett verktyg för att visualisera på ett överskådligt sätt hur radarn i JAS-39 Gripen fungerar. I nuläget finns enbart den 2-dimensionella radarindikatorn i flygsimulatorerna tillgänglig. Ett verktyg skulle då användas i utbildnings syfte för eventuella kurser.
Company: HiQ Approve
Prel. end date: 2001-06-06
Presentation date: 2001-08-23
tid:13:15
Student: Mikael Lindberg mlg98009@student.mdh.se
tel:0221 - 241 92
Student: Henrik Gustafsson hgn98002@student.mdh.se
tel:0221 - 230 48
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0135.doc

516608

2001-08-13, 10:38


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31