Bachelor and Master Theses

Title: Databashantering samt utveckling av HMI till brytare
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Company: ABB Switchgear, kontaktperson: Lars Redgert
Prel. end date: 2001-11-09
Presentation date: 2001-11-09
tid:14.05, plats:V223
Student: Mats Eriksson mats.d.eriksson@se.abb.com
tel:021/83 09 55
Student: Rickard Tuominen rickard.tuominen@se.abb.com
tel:021/14 54 61
Company supervisor: Lars Redgert, lars.redgert@se.abb.com
IDT supervisor: Roger Jonsson
Examinator: Jan Gustafsson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24