Bachelor and Master Theses

Title: Databaslagring av bildregister
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Prel. end date: 2001-10-19
Presentation date: 2001-11-09
Student: Annika Olsson annika.olsson@tietoenator.com aon99004@student.mdh.se
tel:0708-190836
Student: Iren Olah iren.olah@tietoenator.com ioh98001@student.mdh.se
tel:0707-405350 016-143901
Place: TietoEnator Information Competence Center Stensborgsgatan 4, Vsters
Company supervisor: Bjrn Holmgren, bjorn.e.holmgren@se.abb.com, 0733-828406 021-321734
IDT supervisor: Boel Almr
boel.almer@mdh.se, +46-21-107015
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183
Log: 2001-08-02 Påbörjat projektbeskrivningen och mall för rapporten. 2001-08-06 Installerar oss på företaget. 2001-08-07 Jobbar på med krav-specen. 2001-08-08 Jobbar på med krav-specen. Vi har installerat e-mailadressen 2001-08-09 Krav-specen, kontaktat handledaren för detaljer. 2001-08-10 Projektbeskrivningen 2001-08-13 Kravspecifikation och sökt information om olika databaser. 2001-08-14 - 2001-08-16 Arbetar vidare med kravspecifikationen, gör use case diagram och skriver scenario för varje use case. 2001-08-17 Besöker handledaren (Björn)för diskussion ang. kraven. 2001-08-20 Research arbete. Djupdykning i artikeldatabasen. 2001-08-21 Vi gör utredning om databaser, läser om deras fördelar och nackdelar. 2001-08-22 Beskriver val av databashanterare i projektbeskrivning dokumentet. Träffar BH, vår handledare på TICC för att diskutera kravspecifikationen. 2001-08-23 Gör klart för release 1. 2001-08-27 Börjar med design av systemet. Letar info om objektorienterade modeller. 2001-08-28 Jobbar hemifrån. Konceptuell modell tar form. 2001-08-29. Lägger ned modeller för tillfället, vi vill producera något konkret i stället. Börjar skriva designspecen. 2001-08-30 Har laddat ned Rational Rose till diagrammen. Knackar på med designspecen. Gör diagram (usecase och klass) 201-08-31 klassdiagram och uc i Rational Rose bl.a 2001-09-03 Klurar ut en del lösningar, men nu går det trögt! Vi tänker för mycket i relationer istf generellt. 2001-09-06 Hittat bra info om design av objektmodell. Hoppas vi får ny fart.. 2001-09-21 Vi har haft virus på datorerna och inte ens fått slagit på dem förrän igår (torsdag). Idag funkar tom internet! Iren sjuk. Jag ska lägga in lite bilder i designspecen idag, när iren har skickat dem. fr.om nu loggbok intern.
Time plan: Startdatum 2001-08-06 Planerat slutdatum 2001-10-19

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0150.pdf

1468321

2001-12-06, 16:45


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31