Bachelor and Master Theses

Title: Pansarvagnssimulator i 3D
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Pansarvagnssimulator i 3D, med stöd för nätverkskommunikation (annat exjobb)
Start date: 2001-06-25
Prel. end date: 2001-10-12
Student: Andreas Andersson aan98027@student.mdh.se
tel:021-130130, 070-6382239
Student: Jimmy Simonsen jsn99011@student.mdh.se
tel:021-418640, 073-6960405
Prerequisites: Datorgrafik 10p, Datorkommunikation, OOP
IDT supervisor: Martin Skogevall
martin.skogevall@mdh.se, +46-21-107004
Examinator: Bjrn Lisper
Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Log: 010625 - Hemsidan uppe, designarbete påbörjat.010629 - Börjat kolla på 3D-APIn.010705 - ...
Time plan: Se hemsida!

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24