Bachelor and Master Theses

Title: Minneskrockar vid parallellexekvering (Ericsson)
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Tillämpad forskningsprofilerat examensarbete med Ericsson
Älvsjö och Institutionen för Datateknik, Mälardalens Högskola/IDt/MRTC
Handledare/Examinator IDt/MdH: Professor Björn Lisper
Biträdande handledare: Johan Erikson, Peter Funk, IDt
Handledare UAB: Janet Wennersten
Teknisk expert: Ole Kjöller.Exjobbet går ut på att identifiera i vilka variabler
det finns möjligheter till minneskrockar om man
exekverar flera trådar i sama program. I slutet av 70 talet
infördes möjligheten i Ericssons telekommunikationssystem
att tiotusentals trådar kan exekveras samtidigt (varje
samtal är en egen tråd) och denna lösning är i drift
i dag i ett av världens mest framgångsrika
telekommunikationssystem. All kod ligger i
primärminnet och systemet är swapfritt, systemet får
endast vara ur drift ett fåtal minuter per år.Förenklat sett så är vissa variabler delade mellan
flera trådar, och för att möjliggöra paralellexekvering
måste dessa variabler identifieras. Förhoppningen
är att alla potentiella minneskrockplatser kan
identifieras.Med semantiken och en analys av programmet är idéen
att det borde gå att hitta alla variabler (eller i värsta
fall åtminstone en stor del av dem) där det
finns risk för krock.Detta exjobb är nära kopplat till ett exjobb
där en semantik definieras för språket som används av Ericsson
(Plex-C). Exjobben kan ses som två systerexjobb
där kanske två studenter som gillar att sammarbeta jobbar ihop,
antingen med en gemensamm rapport eller två separata rapporter.Exjobbet är av forskningskarraktär och kommer både
att utföras på IDt och Ericsson i Älvsjö.
Arbetsplats erhålls både i Västerås och Älvsjö/Stockholm.
Company: Ericsson i lvsj och p IDt (arbetsplats p bda stllen)
Prel. end date: 2002-12-13
Presentation date: 2003-08-06
Student: Bo Lindell bo.lindell@xpress.se; bo.lindell@uab.ericsson.se
Company supervisor: Janet Wennersten; Ole Kjller
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0211.ps

9538690

2003-05-06, 11:34

TR0211.zip

2093102

2003-05-06, 11:35


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24