Bachelor and Master Theses

Title: Occlusion Culling in Interactive Graphics Applications
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: I interaktiva 3D-grafikapplikationer är det mycket viktigt
att man sorterar bort så många polygoner som möjligt innan de
skickas vidare i renderingskedjan. Genom att sortera bort onödiga
polygoner på ett tidigt stadium så ökar prestandan i 3D-motorerna
markant. Med occlusion culling menas att man försöker att ta bort
geometri som ligger skymt för observatören.

I detta examensarbete skall olika metoder för occlusion culling
undersökas varav några stycken skall väljas ut och analyseras
djupare. Ett program som stödjer ett par olika metoder skall
tas fram där de olika metoderna testas och jämförs. Exempel på
problem som kan komma att behöva lösas är: Hur skall världen
representeras för att man på ett kostnadsmässigt acceptabelt
sätt skall kunna plocka bort skymda polygoner? Hur kan man slå
ihop flera polygoner så att de tillsammans kan användas för att
skymma delar av världen? Vilka metoder passar för olika typer av
applikationer?

Company: IDt, Mlardalens hgskola
Prel. end date: 2002-07-01
Presentation date: 2002-04-18
Student: Tobias Orre toe99001@student.mdh.se
IDT supervisor: Thomas Larsson
thomas.larsson@mdh.se, +46-21-101514
Examinator: Bjrn Lisper
Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24