Bachelor and Master Theses

Title: Optimal design
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Bakgrund:Volvo CE utvecklar styrsystem för olika typer av entreprenadmaskiner. Styrsystemet är idag baserat på Rubus och till största del off-line schemalagda (röd) med strikta tidskrav. Vi vill undersöka om det går att flytta funktionalitet från den röda delen till den on-line schemalagda delen (blåa) så att datorresurserna kan användas effektivare med bibehållna krav.Uppgift:1. Göra en litteraturstudie på hur mjuka och hårda funktioner identifieras och hur de hanteras under run-time. 2. Definiera designregler för hur funktioner uppdelas mellan rött och blått. Vad är en optimal uppdelning? Dessutom hur ska en komponent konstrueras så att den kan användas i både rött och blått. Definiera hur interaktionen mellan rött och blått kan utföras. 3. Studera befintligt system och identifiera vilka delar som kan flyttas från rött till blått. Dessutom måste en eller flera mätetal definieras som kan användas för att utvärdera designändringen.4. En testimplementation med mätresultat.
Company: Volvo CE Components, Eskilstuna
Prel. end date: 2002-04-11
Presentation date: 2002-04-11
Student: Kaj Hnninen khn98013@student.mdh.se
Student: Toni Riutta tra98002@student.mdh.se
IDT supervisor: Jukka Mki-Turja
jukka.maki-turja@mdh.se, +46-21101466
Examinator: Christer Norstrm
Christer Norstrm
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24