Bachelor and Master Theses

Title: COMPUTER SCIENCE IN A THEORY OF SCIENCE DISCOURSE
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Scientific theory and its applications in computer science.
Examensarbete definierar vetenskapen och vetenskapliga metoden i allmänhet och försöker analysera vetenskapligheten i datavetenskapen i synnerhet. Den undersöker datavetenskapens historiska och teoretiska grunder, dess struktur och relaterar till traditionella vetenskaper
Prel. end date: 2002-02-18
Presentation date: 2002-02-05
IDT supervisor: Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0225.pdf

1702754

2002-02-07, 14:09


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24