Bachelor and Master Theses

Title: YODA
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Inom ramen för Siblings-projektet utvecklar vi ett dynamisk, typlöst, klasslöst, prototypbaserat objektorienterat programmeringsspråk som vi kallar YODA (Your Object oriented Dynamic Application environment).

Målet med examensarbete är att utveckla en virtuella maskin för programspråket YODA. från en vanlig bytekodsmaskin, till en vad vi kan kalla pseudo-nativ virtuell maskin. Idén är att kompilera metoder till maskinkod istället för bytekod för att öka exekveringens effektivitet utan att förlora fördelarna med ett dynamiskt programmeringsspråk.

Vidare ska YODA vara inkrementellt, d.v.s. nya metoder kompileras och läggs till under runtime utan att avbryta alla andra komponenter som körs parallellt i Yoda-miljön.

Komponenter ska vara lätta att länka in i YODA-miljön och i princip bara lösa ett problem i taget, t.ex. stavningskontroll. Det andra övergripande målet är att programmeraren, eller som vi väljer att se det användaren av Yoda, ska tycka att språket är löttanvänt och effektivt.
Prel. end date: 2003-05-30
Presentation date: 2006-11-21
Student: Stefan Andersson san98029@student.mdh.se
Student: Tommy Helsing thg99002@student.mdh.se
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Jan Gustafsson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31