Bachelor and Master Theses

Title: Enabling distributed simulation using an extensive miiddleware Web service component
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Inom pappersindustrin idag finns ett behov av dynamisk optimering av varierande typer av processer med hänsyn till olika aspekter, till exempel kostnad eller energiåtgång. Utvecklingen av ett optimerings- och simuleringssystem som hanterar sådan problematik sker inom ramarna för WP4 som ingår i ett EU-projekt under namnet DOTS.Examensarbetet går ut på att utveckla en mellanliggande programvara för detta system, där det även finns ett behov av att utnyttja befintliga simulatorer. Systemet kommer att innefatta ett flertal olika typer av optimerare och simulatorer som skall kunna samarbeta med varandra för att nå ett slutligt resultat. Optimeraren skall kunna begära simulationer från ett antal olika simulatorer, oberoende av var de fysiskt befinner sig, vilken plattform de körs på eller vilken typ av teknologi de är utvecklade i. Den mellanliggande programvaran skall utvecklas på så vis att den inte är begränsad till dagens simulatorer, utan vara föreberedd för eventuell framtida utökning, både vad gäller optimerare, simulatorer samt data. Den bör också tillhandahålla ett ur användarsynpunkt lättarbetat användargränssnitt för administrativa funktioner för ovan nämnda uppgifter, samt uppdatering av befintlig information.
Company: IDt
Prel. end date: 2003-07-01
Presentation date: 2003-06-06
Student: Jari Ala-Kurrikka jaa99001@student.mdh.se
Student: Baharak Golpayegani-Fard bgd99001@student.mdh.se
IDT supervisor: Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31