Bachelor and Master Theses

Title: Konfigureringsverktyg till modem
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Ett modem kan figureras på många olika sätt. Konfigureringen sker normalt med Hayes AT-kommandon. Det krävs ofta lite känsla, kunskap och manualbläddrande innan man kommer rätt. För att förenkla för kunden samt minska vår support vill man tillhandahålla en konfigureringsprogramvara som kör i PC miljö. Programvaran skall vara enkelt utbyggbar med nya modemtyper.

Omfattning:
Faställande av kravspecifikation
Framtagning och verifiering av programvara
Company: Westermo
Prel. end date: 2003-08-19
Presentation date: 2003-08-19
Student: Pontus Timlv ptv00001@student.mdh.se
IDT supervisor: Jonas Neander
jonas.neander@mdh.se, +46-21-103124
Examinator: Mats Bjrkman
Mats Bjrkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24