Bachelor and Master Theses

Title: Analys,utvärdering och implementation av Dataflödestäckning i ett ett komplext system
Subject:
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Analysera, utvärdera olika typer av dataflödescoverage (kodtäckning) på komplexa system. Detta innebär både ren forskning, analys samt en del programmeringsjobb (i C) verklig kod.
Company: Ericsson AB, Älvsjö (Stockholm)
Prel. end date: 2005-12-21
Presentation date: 2005-12-21
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Jukka Mäki-Turja
Jukka Mäki-Turja
jukka.maki-turja@mdh.se, +46-21101466
Misc: Examensarbetet sker i huvudsak i Västerås i MDH-Ericsson samarbete. Du bör vara intresserad av att lära dig hantera ett verkligt system. Här finns en hel del underlag och stöd, så dataflödet kan expanderas i olika riktningar. (Databeroenden, datamängdsin

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31