Bachelor and Master Theses

Title: Analysis and evaluation of Failures and categorisation in a soft real-time systems (based on an OSE kernel)
Subject:
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Analysera felfall i ett stort komplext real-tidssystem och kategorisera problemen. Detta innebär att man får god insikt om ett komplicerat real-tidssystem baserat på en OSE kärna. Det innebär kontakt med ett stort antal designers samt att leta och "förstå" fel ur en databas. Kategoriseringen kan resultera i ett papper på en konferens. Och också ge ett sätt att strukturera felen (typer av fel osv) samt att utvärdera resultatet, dvs vilka vilka tester hade man behövs köra för att hitta vissa typer av fel.
Company: Ericsson AB, lvsj (Stockholm)
Prel. end date: 2006-06-21
Presentation date: 2006-01-21
Student: Peter Jnsson pjn01007@student.mdh.se
tel:0702469940
Place: MDH och Ericsson i lvsj
Company supervisor: Sigrid Eldh, Sigrid.Eldh@mdh.se, Sigrid.Eldh@ericsson.se, 08 7273516
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Jukka Mki-Turja
Jukka Mki-Turja
jukka.maki-turja@mdh.se, +46-21101466
Misc: Detta jobb sker bde i Vsters och p Ericsson i lvsj, och r relaterat till ett annat exjobb (nrliggande), se listan. 1-2 personer 10-20 pong.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0333.txt

73

2007-12-04, 12:40


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31