Bachelor and Master Theses

Title: Evaluering och Ųversikt av testmetoder och dess lšmplighet i olika realtidssystem
Subject:
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Genomgång av publicerade testtekniker och försök till utvärdering. Detta är "research" som innebär mycketsökande, läsande och sammanfattande för att kunna kategorisera test tekniker inom olika områden. Målet är att utvärdera realtids-test tekniker, dvs för mjuka realtidssystem, vilka tekniker kopplat med vilka metoder är effektiva och vid vilken tidpunkt.
Company: Ericsson AB, ńlvsjŲ (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2004-06-21
Presentation date: 2004-06-21
Student: Mats Larsson Mats.L.Larsson@ericsson.com
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Henrik Thane
Henrik Thane
henrik.thane@mdh.se, 021-183600
Misc: 10-20 pošng. Taget av Mats Larsson. 2004-01-21

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31