Bachelor and Master Theses

Title: Utvšrdering av olika testfŲrbšttringar
Subject: Computer Science
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Sammanställa och utvärdera statistiskt förbättringar som följd av förbättrad testning, dvs. att mäta antal testfall, se förändring in code coverage, jämföra och utvärdera realibiliteten i ett mjukt realtidssystem.
Company: Ericsson AB, ńlvsjŲ (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2004-04-21
Presentation date: 2004-04-21
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Henrik Thane
Henrik Thane
henrik.thane@mdh.se, 021-183600
Misc: Detta jobb kan ske delvis pŚ Ericsson och pŚ MDH. Detta har dels en praktisk del av programmering och insamlande av mštningar men ocksŚ en forskningsdel att dra slutsatser som kan resultera i ett papper pŚ en konferens. 1-2 personer 10-20 pošng.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31