Bachelor and Master Theses

Title: Analysera och utvärdera integrationstest
Subject:
Level: not set
Description: Analysera integrationstestning, dvs testfall som direkt exekverar specifika tester och exercerar det som är unikt vid en integration, dvs design, interface och i förhållande till tredjeparts produkter. Detta innebär också att utvärdera testningens effektivitet i ett mjukt real-tidssystem. Testfallen är troligen skrivna i Expect eller Perl. Detta sker nästan helt på Ericsson.
Company: Ericsson AB, Älvsjö (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2005-12-21
Presentation date: 2005-12-21
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Jukka Mäki-Turja
Jukka Mäki-Turja
jukka.maki-turja@mdh.se, +46-21101466
Misc: Exjobbet sker i huvudsak i Västerås, med vissa besök i Älvsjö på Ericsson.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31