Bachelor and Master Theses

Title: Analys och evaluering av metoden Software Quality Rank pŚ Komponent (unit) test
Subject:
Level: Advanced
Description: Software Quality Rank är en metod som går ut på att sammanställa ett antal direkta och indirekta "mätvärden" för att kunna kvalificera en komponent med avseende på kvalitet. Det innebär att bygga ett system där man kan sammanställa verkliga data för områden som code coverage, complexity samt ett antal kvalitativa variabler från olika delar av programvara. Dels gäller det att dra slutsatser om det är en koppling med resultatet och kvalitet (statistiskt signifikant) och dels gäller att göra en undersökning av på vilket sätt man anser att kvaliteten har förbättras. Ett alternativ genomförade är att göra en en Software Quality Rank analys (kvalitetsutvärdering på komponenttest nivå) på ett antal existerande komponenter (processorkod oftast skriven i C), vilket innebär att exekvera coverage, lära sig Test RealTime (testverktyg) och skriva testfall. I det senare fallet måste du nog sitta nästan helatiden på Ericsson.
Company: Ericsson AB, ńlvsjŲ (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2004-12-21
Presentation date: 2004-12-21
Student: JŲrgen Stenmark &Hans Bokvist
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Henrik Thane
Henrik Thane
henrik.thane@mdh.se, 021-183600
Misc: Detta innebšr att bŚde att analysera och utvšrdera en modell, samt att fŲrsŲka dra slutsatser om resultatet (verkligen medfŲrde bšttre kvalitet och pŚ vilket sštt). Metoden kommer att publiceras, och resultatet šr en viktig del av den sammanstšllninge

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31