Bachelor and Master Theses

Title: Evalueringsmodell för progress m.a.p realibilitet
Subject: Computer Science
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Medhjälp i att bygga en modell för att utvärdera och jämföra progress & resultat i förhållande till planering i projekt för att hitta faktorer som stärker eller försvagar realibiliteten. Detta kan resultera i en kommersiell produkt med en del jobb är om vi lyckas få ihop det.
Company: Ericsson AB, Älvsjö (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2005-12-21
Presentation date: 2005-12-21
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Hans Hansson
Hans Hansson
hans.hansson@mdh.se, +46 21 103163
Misc: Detta exjobb sker både i Västerås och på Ericsson, men kan om du vill också medföra kontakter med flera andra företag, enligt egna önskemål. Om du har bra programmeringskunskaper, så kommer du lära dig mycket om testning. Programmet kan i förlägningen (oc

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31