Bachelor and Master Theses

Title: Analys och utvärdering av metoderna felinjektion of felimplantering i ett komplext mjukt realtidssystem
Subject: Computer Science
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Preparera ett antal filer med fel av olika typer (dvs medvetet "lägga in fel". Inläggning av fel kommer att ske genom att använda metoderna ”fault seeding” and ”fault injection”, men också genom att undersöka verkliga fel (från en feldatabas) samt intervjua testare och utvecklare(om möjliga fel). I Analysen kommer olika felklassifikationer att användas och ge en födjupad kunskap.
Company: Ericsson AB, Älvsjö (Stockholm) och MDH (Västerås)
Start date: 2006-01-21
Prel. end date: 2006-06-21
Presentation date: 2006-06-21
Student: Joakim Östlund
Prerequisites: Goda kunskaper om programmeringsspråk (semantik t.ex)...Du bör definitivt kunna C (och kunna hacka i befintliga program). Du kommer att programmera (automatisera felinjektionerna).
Place: Ericsson AB, Armborstv 14, Älvsjö samt MDH vån 4.
Company supervisor: Sigrid Eldh, Sigrid.Eldh@mdh.se, +46 8 727 3516
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Jukka Mäki-Turja
Jukka Mäki-Turja
jukka.maki-turja@mdh.se, +46-21101466
Misc: Skriv en kort CV (vad du gjort och vad du är intresserad av). Större delen av jobbet i Västerås, men en del (intervjuer och feldatabassökning) troligen i Älvsjö i begränsad omfattning. 1-2 personer 10-20 poäng.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31