Bachelor and Master Theses

Title: Utvšrdering av ett antal testverktyg i praktiken, samt en utvšrderingsmodell
Subject:
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Det finns idag ett antal existerande utvärderingar av testverktyg som delvis är baserade på subjektiva omdömen. Målet med exjobbet är att hitta en utvärderingsmodell som är mer objektiv, och som innehåller prioriterade områden och inte, och vad som är viktigt att tänka på när man utvärderar testverktyg. Detta innebär att du kommer att lära dig många olika testverktyg i praktiken (och test script språk), samt utvärdera hur lätt och svårt det var (för dig), samt att titta på ett antal utvärderinga och försöka "förbättra" respektive bedöma dem.
Company: Ericsson AB, ńlvsjŲ (Stockholm) och MDH
Prel. end date: 2004-06-21
Presentation date: 2004-06-21
IDT supervisor: Sigrid Eldh
sigrid.eldh@mdh.se, +46 10 715 2374
Examinator: Henrik Thane
Henrik Thane
henrik.thane@mdh.se, 021-183600
Misc: Detta arbete har en stor fŲrdel fŲr dig som "absolut" tšnker sŲka jobb till hŲsten, den ger dig en bra grundkunskap om testing, och testverktyg vilket šr en stor fŲrdel om du sŲker jobb som testare (vilket šr lšttare att fŚ i všrlden šn mŚnga programmerin

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31