Bachelor and Master Theses

Title: Design och implementation av en databas för smć inbyggda realtidssystem
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Detta examensarbete Ă€r en fortsĂ€ttning pĂ„ ett tidigare examensarbete dĂ€r en implementation av ett databashanteringssystem (DBMS), COMET BaseLine, för inbyggda reglersystem (speciellt fordonsstyrsystem), har gjorts. COMET BaseLine Ă€r en realtids DBMS (RTDBMS) som har stöd för SQL, tĂ€nkt för nĂ„got större kontrollenheter (ECU’er). COMET BaseLine har följande egenskaper:

(i) SmĂ„ minneskrav, DBMS:en har en ”footprint” pĂ„ 20kb, kompilerad för Intel.
(ii) Ett databaspekarinterface för effektivare Ätkomst av data. Databaspekare Àr ett koncept utvecklat speciellt för COMET.
(iii) TillÄter dynamisk förÀndring av databasschemat, dvs skapande, borttagande och förÀndrande av relationer, och dess attribut.
(iv) TillÄter dynamiskt skapande och borttagande av databaselement (tupler).
(v)TillÄter ad-hoc SQL frÄgor att formuleras och exekveras under run-time.
(vi) Komponentbaserad arkitektur som medför att COMET kan specialanpassas för att passa en viss applikation genom att byta ut komponenter.

Att tillÄta dynamisk förÀndring av databasschema och tupler under run-time krÀver en en inte helt ovÀsentlig mÀngd resurser, bÄde CPU bandbredd och minnesanvÀndning, nÀr transaktioner exekverar. I en ECU kan det priset vara vÀrt med tanke pÄ den flexibilitet som uppnÄs. Till exempel skulle databaspekare, som Àr mer statiska Àn SQL-frÄgor, kunna anvÀndas för tidskritiska uppgifter, medan SQL-frÄgor kan anvÀndas för mindre tidskritiska uppgifter, som till exempel diagnos av systemet.

Trenden idag inom fordonsindustrin Àr dock att fler och fler noder av olika storlek anvÀnds. Ett system kan bestÄ av en handfull lite mer kraftfulla ECU:er, och till detta tillkommer en mÀngd mindre micro-controllers dÀr var och en har ber begrÀnsade uppgifter. Ett exempel pÄ detta skulle kunna vara en liten microcontrollernod som sitter pÄ en broms. Denna nod har till uppgift att (i) reglera bromsverkan genom att lÀsa av önskade bör-vÀrden, (ii) meddela det övriga systemet om aktuell bromsverkan, samt (iii) distribuera diagnosinformation till det övriga systemet. Exempel pÄ diagnosinformation kan vara status pÄ bromsklossar och uppkommna problem (överhettning).

UPPGIFT:

Uppgiften i detta examensarbete Àr att identifiera vilka krav som en sÄdan nod skulle kunna stÀlla pÄ en DBMS för att möjliggöra integrering av en ny version av COMET i en micro-controller. Denna nya DBMS, COMET MiniLine, skall ha samma arkitektur som COMET BaseLine, dvs komponenter frÄn COMET BaseLine skall i möjligaste mÄn kunna kombineras med komponenter frÄn COMET MiniLine för att skapa hybriddatabaser.

För att möjliggöra att en DBMS skulle kunna anvÀndas i en micro-controller, mÄste sÄ mycket funktionalitet som möjligt flyttas ut ur run-time delen och flyttas till off-line verktyg. Ett exempel pÄ detta Àr att, genom att inte tillÄta dynamisk förÀndring av databasschemat, kunna ta bort all dynamisk minneshantering och istÀllet anvÀnda ett verktyg för att skapa statiska datastrukturer (structer).
Company: IDT -SEL
Prel. end date: 2005-02-28
Presentation date: 2005-08-23
Student: Mats Gustafsson mgn99011@student.mdh.se
Student: Robert Matsson rmn99003@student.mdh.se
Place: IDt, Västerćs
IDT supervisor: Dag Nyström
dag.nystrom@mdh.se, +46-21-107042
Examinator: Christer Norström
Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24