Bachelor and Master Theses

Title: Kunddatabas med fakturering
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Bakgrund
Byggkonsulten Rune Norbäck AB har sedan starten 1982 skrivit fakturor samt order-/kundregister ”för hand”. Under åren har dock en kunddatabas med enklare hantering av arbeten tagits fram. Till en början ett DOS-program som sedan konverterats till Access.

Syfte
Det finns ett starkt behov av att komplettera denna Access-databas med hantering av fakturering och sammanställning av kundstatistik.

Arbete
Detta arbete går ut på att komplettera databasen med rutiner för fakturering och sammanställning av statistik. Detta skall göras i Access samt med erforderlig programmering i Visual Basic. Följande funktioner skall tas fram:
 • Tidsrapportering : Arbetade timmar på projekt samt övriga köpta tjänster.
 • Hantering av delfakturering av pågående längre projekt.
 • Hantering av slutfakturering av färdiga projekt.
 • Hantering av a´-contofakturor av offererade projekt.
 • Hantering av kreditfakturor.
 • Rapportgenerering av diverse kundstatistik.

  Arbetet kräver god kunskap om ekonomi, programmering i VB samt databaser i Access. Det finns en fungerande databas för kundregister och enklare hantering av projekt. Till hjälp finns de som skapat databasen samt de som är i behov av dessa förbättringar.
 • Company: Byggkonsulten Rune Norbck AB
  Prel. end date: 2004-10-31
  Presentation date: 2004-11-04
  tid:13:15, plats:Turing
  Student: Ann-Sofie Karlsson abn01004@student.mdh.se
  Company supervisor: Fredrik Norbck, fredrik.norback@swipnet.se, 016-518010 / 0708-130891
  IDT supervisor: Frank Lders
  frank.luders@mdh.se, +46 21 151728
  Examinator: Ivica Crnkovic
  Ivica Crnkovic
  ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

  Rapport och bilagor

  Size

  Senaste uppdatering

  TR0372.pdf

  1071247

  2004-11-04, 16:10

  TR0372Bilaga2.pdf

  835564

  2004-11-04, 16:10

  TR0372Bilaga3.pdf

  222102

  2004-11-04, 16:11


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31