Bachelor and Master Theses

Title: Utvšrdering av Statisk Tidsanalys fŲr CC-Systems AB
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: √Ėvergripande beskrivning:

För att garantera att ett datorsystem fungerar även i de mest krävande
situationer måste man veta den längsta tid som det tar att köra dess
ingående program. I industrin används idag mätning för att ta fram ett
programs värsta körtid, en ofta tidskrävande metod som pga av
komplexiteten i modern mjuk- och hårdvara har svårt att garantera
att värsta tiden verkligen hittats.Detta exjobb går ut på att tillsammans med CC-Systems utvärdera en
alternativ metod, statisk tidanalys, för att ta fram säkra körtider
för datorprogram. Metoden tar fram tidsegenskaper hos ett program utan
att faktiskt köra det, genom att istället arbeta på matematiska
modeller av programmets mjuk- och hårdvara. Statisk tidsanalys är ett
aktivt forskningsområde vid MRTC och resultatet av exjobbet är tänkt
att ge riktlinjer för framtida forskning. Utvärderingen är tänkt att
ske med hjälp av ett kommersiellt tidsanalysverktyg från AbsInt
Angewandte Informatik.Att genomföra under exjobbet:

* Undersöka vad som krävs för att genomföra statisk tidsanalys
på (delar av) CC-Systems utvecklingsmiljö och målsystem.

* Tillsammans med CC-Systems välja ut kod som är intressant att göra
tidsanalys på, samt undersöka och dokumentera egenskaper för denna kod.

* Använda AbsInts verktyg för statisk tidsanalys för Infineon C167
processorn, och ta fram värsta körtider för utvald kod.

* Undersöka hur tidsanalys görs idag på CC-System och systematiskt
jämföra resultat genererade med statisk tidsanalys med resultat
från dessa metoder.Arbetsplats

Exjobbet kommer att vara lokaliserat både på Mälardalens Real-Time
Center (MRTC) vid Mälardalens Högskola och på CC-Systems i Västerås.Handledare och kontaktperson på MRTC: Andreas Ermedahl,
Tel: 021-107334, Email: andreas.ermedahl@mdh.se,
Web: http://www.idt.mdh.se/~ael01/

Kontaktperson på CC-Systems: Stefan RönningRelaterad information:

* Kort introduktion till statisk tidsanalys:
http://www.idt.mdh.se/~ael01/WCETInfoFolder.pdf

* CC-Systems hemsida: http://www.cc-systems.com

* AbsInts hemsida: http://www.absint.com

* Rapport från ett liknande exjobb mot Enea OSE:
http://www.idt.mdh.se/~ael01/ISOLA2004/ISOLA2004.pdf


Company: Inst. fŲr Datavetenskap, MdH och CC-Systems
Prel. end date: 2005-08-18
Presentation date: 2005-04-15
Student: Ola Eriksson Ola.Eriksson@cc-systems.se
tel:+46703236952
IDT supervisor: Andreas Ermedahl
andreas.ermedahl@mdh.se, +46-21-107334
Examinator: BjŲrn Lisper
BjŲrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0384.pdf

625490

2005-08-18, 15:19


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24