Bachelor and Master Theses

Title: Filsystem till massminne i rymden
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Bakgrund

Saab Ericsson Space utvecklar och tillverkar utrustning för användning i rymden, huvudsakligen datorer och datautrustning, antenner och mikrovågselektronik samt styr- och separationssystem. Utrustningen ingår i bärraketer, satelliter och andra rymdfarkoster.

Datahanteringssystem ombord på satelliter brukar lagra data i s.k. massminnen. Informationen i massminnet organiseras ofta som ett filsystem, på liknande sätt som filsystem för hårddiskar. System i rymdbruk ställer speciella krav på såväl hårdvarulösningar som metodik för programvaruutveckling. Det leder till att programvara för rymdbruk ofta nyutvecklas för varje projekt. Det är dock önskvärt att i större utsträckning kunna använda befintliga programvarukomponenter. Examensarbetet går därför ut på att undersöka om befintliga filhanteringssystem är möjliga att anpassa och använda för rymdbruk, och i så fall integrera och anpassa detta för en tilltänkt massminnesprogramvara.


Uppgifter för detta examensarbete

• Utvärdera olika ”open source”-filsystem.
• Integrera valt filsystem med andra SE-utvecklade programvarukomponenter för att bygga upp en massminnesprogramvara.
• Inplementering (i C) av anpassningslager mellan filsystemet och övriga programvarukomponenter.
• Testa massminnesprogramvarans funktion.
• Utvärdera massminnesprogramvarans prestanda, programvaruarkitektur och tillförlitlighet.
• Dokumentera arbetet.
Company: Saab Ericsson Space AB
Prel. end date: 2005-02-11
Presentation date: ???
IDT supervisor: Daniel Sundmark
daniel.sundmark@mdh.se, +46-21-103145
Examinator: Mats Bjrkman
Mats Bjrkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31