Bachelor and Master Theses

Title: Flervšgs dataanalysator fŲr seriell data
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Examensarbetet har som mål att ta fram ett verktyg för att verifiera dataströmmar. Varje dataström skall med hjälp av lämpligt skriptspråk kunna bearbetas i nära realtid. Bearbetning kan t.ex. vara filtrering, eller annan aritmetik. Data skall kunna extraheras ur dataströmmarna och användas vid beräkningar. Ingångsdataström kan komma ifrån rs232, USB, terminal program mm. Flera dataströmmar skall kunna jämföras och eventuella fel skall markeras. Parametrar eller filter skall styra hur återsynkronisering skall ske.

En utredning skall genomföras om vilka befintliga scriptspråk som lämpar sig för applikationen samt om det är realistiskt/nödvändigt att skapa ett nytt scriptspråk som är specialanpassat för uppgiften. Lämpliga datastrukturer skall väljas och motiveras och en utredning om hurvida speciell hårdvara behövs för att säkra realtidskravet skall genomföras. Tyngdpunkten på examensarbetet ligger på att utreda realtidsegenskaperna hos ett urval av scriptspråk. En prototyp som demonstrerar lämpligheten av valet skall konstrueras.

Implementering skall göra i C++ eller i C# i Microsoft .net miljö.
Company: Promera (Stockholm)
Prel. end date: 2005-08-17
Presentation date: 2005-06-22
Student: Patrik Persson patrik@ip6.se
Company supervisor: Per Vinberg
IDT supervisor: Jan Carlson
jan.carlson@mdh.se, +46-21-151722
Examinator: BjŲrn Lisper
BjŲrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0393.pdf

360149

2005-08-17, 16:29


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24