Bachelor and Master Theses

Title: Utvšrdering av Statisk Tidsanalys fŲr ett kommersiellt Real-Time operativ System
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: För att garantera att ett datorsystem fungerar även i de mest krävande situationer måste man veta den längsta tid som det tar att köra dess ingående program. I industrin används idag mätning för att ta fram ett programs värsta körtid, en ofta tidskrävande metod som pga av komplexiteten i modern mjuk- och hårdvara har svårt att garantera att värsta tiden verkligen hittats.

Detta exjobb går ut på att tillsammans med Enea OSE utvärdera en alternativ metod, statisk tidanalys, för att ta fram säkra körtider för datorprogram. Metoden tar fram tidsegenskaper hos ett program utan att faktiskt köra det, genom att istället arbeta på matematiska modeller av programmets mjuk- och hårdvara. Statisk tidsanalys är ett aktivt forskningsområde vid MRTC och resultatet av exjobbet är tänkt att ge riktlinjer för framtida forskning. Utvärderingen är tänkt att ske med hjälp av ett kommersiellt tidsanalysverktyg från AbsInt Angewandte Informatik.

Att genomföra under exjobbet:
* Undersöka vad som krävs för att genomföra statisk tidsanalys på (delar av) Enea OSEs operativsystemkod.
* Tillsammans med Enea OSE välja ut kod som är intressant att göra tidsanalys på, samt undersöka och dokumentera egenskaper för denna kod.
* Använda AbsInts verktyg för statisk tidsanalys för ARM7 processorn, och ta fram värsta körtider för utvald kod.

Arbetsplats
Exjobbet kommer att vara lokaliserat på Mälardalens Real-Time Center (MRTC) vid Mälardalens Högskola i Västerås.

Handledare och kontaktperson på MRTC: Andreas Ermedahl, Tel: 021-107334, Email: andreas.ermedahl@mdh.se, Web: http://www.idt.mdh.se/~ael01/
Kontaktperson på CC-Systems: Jan Lindblad

Relaterad information:
* Kort introduktion till statisk tidsanalys: http://www.idt.mdh.se/~ael01/WCETInfoFolder.pdf
* CC-Systems hemsida: http://www.cc-systems.com
* AbsInts hemsida: http://www.absint.com
Company: IDE
Prel. end date: 2005-05-01
Presentation date: 2004-05-01
Student: Daniel Sandell
IDT supervisor: Andreas Ermedahl
andreas.ermedahl@mdh.se, +46-21-107334
Examinator: BjŲrn Lisper
BjŲrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0394.pdf

2466621

2004-11-30, 15:09


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24