Bachelor and Master Theses

Title: Exekveringstidsanalys av taskorienterad kod för fordon
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description:

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) anvÀnder Rubus-systemet frÄn Arcticus för att organisera exekveringen av tidskritisk inbyggd kod. I detta system exekverar tidskritiska koder periodiskt som "röda" tasks, vilka schemalagts offline. SchemalÀggningen krÀver att man kÀnner en uppskattning av WCET (Worst-Case Execution Time), som sÀkert inte Àr en underskattning av den lÀngsta exekveringstiden. Idag görs denna uppskattning för hand, utifrÄn mÀtningar eller andra kriterier. Det finns dÄ en risk att uppskattningen Àr en underskattning av verklig WCET, vilket dÄ leder till att deadlines inte lÀngre garanterat kan hÄllas i systemet.Examensarbetet har Ätminstone tvÄ syften. Det första Àr att utvÀrdera vilken nytta en statisk WCET-analys kan ha vid utveckling och underhÄll av denna sorts kod, som redan frÄn början Àr designad med WCET i Ätanke tidigt i processen. En statisk WCET-analys ger alltid en sÀker uppskattning av WCET: dock kan den i vissa fall ge grova uppskattningar. Existerande verktyg pÄ marknaden krÀver oftast att anvÀndaren ger en del information för hand till analysen. Speciellt krÀvs god information om vilka programflöden som Àr möjliga för att fÄ en bra uppskattning av WCET. För att utvÀrdera nyttan genomförs en fallstudie dÀr ett existerande WCET-analysverktyg anvÀnds pÄ kod hos Volvo CE. Intressant att utvÀrdera Àr hur mycket arbete som krÀvs för att fÄ goda WCET-uppskattningar. Arbetet bör uppskattas dels kvalitativt (examensarbetarens egna observationer och reflektioner, ev. ocksÄ frÄn berörda ingenjörer hos Volvo CE) och dels kvantitativt (hur mycket information som en anvÀndare mÄste ge till analysen för att fÄ bra WCET-uppskattningar). Precisionen i av WCET-analysen uppskattas genom att jÀmföra med de mÀtningar som Volvo CE ÀndÄ gör av sin kods exekveringstid.Det andra syftet Àr att utvÀrdera hur vÀl denna typ av kod lÀmpar sig för automatisk flödesanalys, vilket Àr en teknik som skulle kunna minska behovet av manuellt tillhandahÄllen information till WCET-analysen. Denna utvÀrdering krÀver att koden inspekteras och information sammanstÀlls, bÄde statistiskt och kvalitativt, om de egenskaper som pÄverkar en flödesanalys: förekomst av och utseende hos loopar, hur ser villkor ut, förekomst av dynamiska pekare, förekomst och art av funktionsanrop, med mera. Denna information Àr viktig för att vÀgleda pÄgÄende forskning om automatisk flödesanalys.Ett möjligt tredje syfte kan vara att försöka fÄ klarhet i om tidiga, approximativa WCET-analyser kan vara till hjÀlp i en designprocess dÀr WCET kommer in tidigt, och hur en sÄdan analys i sÄ fall skulle se ut. Bör den utföras pÄ kÀllkodsnivÄ? Hur hanterar man ofullstÀndig kod? Denna del, om vi vÀljer att ta in den i examensarbetet, blir mer spekulativ Àn de andra och ger utrymme för kreativa funderingar. HÀr Àr det mycket intressant att fÄ synpunkter frÄn experter pÄ de inblandade företagen.Examensarbetet utförs med en version av WCET-verktyget aiT frÄn AbsInt GmbH som analyserar kod för Infineon C167. Om denna version Àven kan hantera XC161CJ vÀl, vilket dock f.n. Àr oklart, studeras koden inom ett pÄgÄende projekt pÄ Volvo CE som anvÀnder denna processor. Om inte sÄ studeras kod frÄn ett tidigare projekt som anvÀnder C167.

Company: Volvo CE i samarbete med Arcticus AB
Prel. end date: 2005-10-12
Presentation date: 2005-09-01
IDT supervisor: Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0409.pdf

1433993

2005-10-12, 21:33


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24