Bachelor and Master Theses

Title: Universal Telematics Gateway I – TWAG Light
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Integration av externa enheter via en CAN-Bluetooth gateway i personbilar och kommersiella fordon.


AllmÀnt


MÄlet med arbetet Àr att beskriva möjligheten och tillvÀgagÄngssÀttet för att ansluta en extern enhet i ett fordon, samt att lÀsa in och vidarebefordra data frÄn fordonets interna databussar.

Arbetet Àr ocksÄ en del i framtagningen av en demonstrator av TWAG Light-konceptet. I examensarbetet ingÄr dÀrför ocksÄ att designa och implementera delar av mjukvara i TWAG Light-hÄrdvaran (embedded mjukvara, Bluetooth, CAN) i enlighet med TWAG Light-konceptet, vilket Àven omfattar anpassning av protokoll/syntax för Interface A.

Arbetet genomförs av 2 personer pÄ CivilingenjörsnivÄ (2x20p) och startar i slutet av januari 2005. Resultatet av arbetet skall presenteras som en rapport samt ena halvan av en fungerande demonstrator.


Bakgrund


I dagens bilar sĂ€nds omfattande mĂ€ngder information pĂ„ bilarnas interna kommunikationsbuss som kan vara av intresse för t.ex. fordonets Ă€gare. Sedan ett antal Ă„r finns i personbilar ett standardiserat kontaktdon som anvĂ€nds för att diagnostisera bilen över dess kommunikationsbussar. Ett problem Ă€r att standarden bara definierar ett fĂ„tal av kontaktens stift, sĂ„ det Ă€r upp till varje enskild fordonstillverkare hur de vill anvĂ€nda de övriga. Detta innebĂ€r att enheter som anvĂ€nder denna kontakt mĂ„ste anpassas i hĂ„rdvara beroende pĂ„ fordonstillverkare eller modell. Även protokoll och metoder för diagnosen skiljer sig mellan bilmodeller.
Ett sÀtt att komma Ät informationen i fordonet Àr att via en trÄdlös anslutning skapa tillgÄng till kommunikationsbussen. Informationen kan anvÀndas t ex i en trÄdlös verkstadsdiagnosutrustning eller för att presenteras för föraren i en handdator. Informationen kan ocksÄ förmedlas till en server via en mobiltelefon.

En kostnadsoptimerad enhet som skapade trÄdlös access till fordonet skulle öppna för ett antal möjligheter till olika tjÀnster. Ett av de största problemen idag Àr att det inte finns nÄgon standard för vilken information som görs tillgÀnglig och sÀttet informationen presenteras, vilket innebÀr att mjukvaran i en sÄdan enhet behöver anpassas för varje fordonstillverkare och i vissa fall Àven modell.Undersökande del


Den undersökande delen av arbetet bestÄr av


(a) att identifiera och utvÀrdera de produkter för datakommunikation via Bluetooth med fordon, som finns pÄ marknaden idag, vilka behov som tillgodoses av dessa produkter och vilka eventuella begrÀnsningar de har.


(b) att undersöka vilka behov som finns pÄ denna marknad idag, vilka av dessa som inte uppfylls av andra produkter och hur de kan relateras till TWAG Light.


(c) att studera hur de olika standarder som finns för fordonsprotokoll och interface för anslutning av externa enheter fungerar. Det ska Àven kartlÀggas hur de kan komma att utvecklas i framtiden och hur detta kan pÄverka TWAG Light. Ett förslag pÄ hur en generell gateway kan se ut kan Àven tas fram baserat pÄ denna kartlÀggning.


(d) att undersöka hur interface A behöver anpassas för olika möjligheter att kunna konfigurera enheten.


Praktisk del


I den praktiska delen av arbetet ingÄr att medverka till definition av det protokoll/syntax som anvÀnds vid interface A, samt den notation som ska anvÀndas vid konfigurering av enheten. Gateway-funktionen mellan bluetooth och CAN ska implementeras och anpassas enligt det framtagna protokollet.

Programvara för smartphone kommer att skrivas i samarbete med UTG-II.

All programmering kommer att ske i java för smartphone och C mot micrcontrollers frÄn Renesas. MÄlet med den praktiska delen Àr att ta fram en demonstrator för presentation av produkten och dÀrför kommer arbetet Àven att innefatta viss hÄrdvarudesign och testning.


Tidsplanering


Examensarbetet utförs pÄ plats hos Teleca Systems AB i Göteborg med planerad start den 24/1 2005, arbetet pÄgÄr i 20 veckor och planerat slutdatum Àr den 10/6 2005.

Arbetet inleds med att studera befintliga standarder för fordonsprotokoll och interface. NÀsta fas i arbetet Àr att specificera protokollet som anvÀnds vid interface A och hur notationen för konfigurering av enheten ska se ut.

DÀrefter implementeras gateway-funktionen och smartphone-applikationen, och till sist undersöks marknaden och framtida utvecklingar.

Rapportering av arbetet kommer att ske veckovis.

Company: Teleca Systems AB
Prel. end date: 2005-06-31
Presentation date: 2005-06-02
Student: Peter Westling pwg99002@student.mdh.se
Student: Jens Nielsen jnn00002@student.mdh.se
IDT supervisor: Thomas Nolte
thomas.nolte@mdh.se, +46-21-103178
Examinator: Christer Norström
Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24