Bachelor and Master Theses

Title: Kommunikationsmoduler för affärssystem
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Flera av kundföretagens leverantörer anvĂ€nder internt, i botten ett ”affĂ€rssystem” och det finns mĂ„nga olika typer av affĂ€rssystem pĂ„ marknaden idag. I dagens version av Edionet finns ingen modul fĂ€rdig för kommunikation mot nĂ„got affĂ€rssystem (Ă€ven om det Ă€r fullt möjligt att utveckla). Detta leder till att leverantörer i vissa fall fĂ„r registrera delar av informationen dubbelt. För Viaducts del vore det intressant att veta mer om detta omrĂ„de för att inom en framtid kunna utveckla Edionet-moduler som stödjer de vanligaste formaten bland affĂ€rssystem.


Teori:

 Undersöka om det finns standardiserade modeller för att implementera kopplingar mellan olika affÀrssystem generellt och EDI/Edionet.

 Analysera nÄgra olika affÀrssystem och jÀmföra dess egenskaper för den typ av EDI-kommunikation som har beskrivits ovan. HÀr kommer kontakt att tas med nÄgot företag som tillverkar affÀrssystem. Export- och importfiler frÄn företagets affÀrssystem kommer att studeras.

 JÀmföra olika implementationstekniker, som att ha kopplingen lokalt hos leverantören som ett applikationsplugin till webblÀsaren, eller om översÀttningen sker pÄ Edionet-servern via en modul hos kundföretaget. Finns andra sÀtt?

 Undersöka utvecklingsarkitekturer som ”J2EE Connector Architecture”. Skulle detta kunna anvĂ€ndas? http://java.sun.com/j2ee/connector


Praktik:

 Bygga en prototyp (webblÀsarplugin, servermodul, eller dylikt) som skickar information mellan Edionet och ett affÀrssystem.

 Utveckla i J2EE (Java Enterprise Java Beans) och JSP som körs pÄ
applikationsservern Orion.

 Testköra mot ett affÀrssystem som Viaduct lÄnar in.

 AnvÀnda produkten NetBeans för javautvecklingen.

 Jobba med DB2-databaser pÄ en IBM AS/400-server.

Company: Viaduct AB, kontaktperson: Andrés Kristjánsson
Start date: 2005-01-01
Prel. end date: 2005-06-31
Presentation date: 2005-06-02
Student: Marcus Arnström mam00001@student.mdh.se
IDT supervisor: Thomas Nolte
thomas.nolte@mdh.se, +46-21-103178
Examinator: Christer Norström
Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31