Bachelor and Master Theses

Title: Kvalitetshöjande metoder för inbygd mjukvara
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description:
Company: Metrima
Prel. end date: 2006-06-01
Presentation date: 2005-06-21, plats:Turing, IDE, MdH
IDT supervisor: Daniel Sundmark
daniel.sundmark@mdh.se, +46-21-103145
Examinator: Christer Sandberg
Christer Sandberg
christer.sandberg@mdh.se, +46-21-101512
Misc: Biträdande handledare: Andreas Ermedahl

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0424.pdf

1676333

2006-06-19, 08:49


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31