Bachelor and Master Theses

Title: Analys av OMG's Data-Distribution Service standard (Real Time Publish Subscribe) som applikationsprotokoll i tćgets IP-nätverk.
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Beskrivning:


Steg 1: JÀmför specifikationen av DDS med de existerande implementationerna frÄn RTI och OCERA.

Steg 2: JÀmför prestanda och funktionalitet frÄn RTI och OCERA i Linuxmiljö.

Steg 3: Undersök Àven kompatibilitet map. protokoll och verktyg.

Steg 4: Ge förslag pÄ förbÀttringar till respektive produkt sÄ att de uppfyller vÄra krav pÄ att integreras i tÄgdatorsystemen.


Exjobbet bör utföras av 2 personer

OBS: Ett liknande examensarbete kommer att göras i Tyskland, och innehÄllet kommer dÀrför att kunna justeras nÄgot för att minimera överlappningar.

Studenterna fÄr börja nu. Hör av er omgÄende


Exjobbet kommer att bedrivas i Bombardiers lokaler och Àr avlönat (ca 75 SEK/h).

Company: Bombardier
Start date: 2005-05-04
Prel. end date: 2005-08-04
Presentation date: 2005-08-04
IDT supervisor: Thomas Nolte
thomas.nolte@mdh.se, +46-21-103178
Examinator: Christer Norström
Christer Norström
christer.norstrom@sics.se, +46-21-101464

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24