Bachelor and Master Theses

Title: Utvšrdering av Metoder fŲr Dynamisk Tidsanalys fŲr CC-Systems AB
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: √Ėvergripande beskrivning:

För att garantera att ett datorsystem fungerar även i de mest krävande situationer behöver man veta den längsta tid som det tar att köra dess ingående program. I industrin används idag mätning för att ta fram ett programs värsta körtid, en ofta tidskrävande metod som pga av komplexiteten i modern mjuk- och hårdvara har svårt att garantera att värsta tiden verkligen hittats. För att kunna använda tidsmätning mer systematiskt krävs en genomgång över hur olika mätmetoder fungerar i olika miljöer samt vilka resultat man kan förvänta sig när man använder en viss metod.Detta exjobb går ut på att tillsammans med CC-Systems AB utvärdera
och jämföra olika slags tidsmätningsmetoder, tex. oscilloscop eller logikanalysator, speciellt hårdvarustöd och OS anrop. I arbetet ingår också att undersöka och dokumentera de tidsmätningsmetoder som används av CC-Systems idag. Detta innefattar även en beskrivning av CC's kod- och systemutvecklingsmetoder.Slutrapporten skall innehålla en rekommendation över vilka slags tidsmätningsmetoder som skall användas av CC-Systems i sitt fortsatta arbete. Speciellt viktigt är att hitta vilka tidsmätningsmätmetoder som passar för ett system och koder med vissa egenskaper. De olika tidsmätningsmetoderna skall jämföras mot statisk tidsanalys med avseende på egenskaper som (åter)användbarhet, tillförlitlighet, tidsåtgång, etc.Preliminärt så bör en eller två av CC's system väljas ut för att
exemplifiera och utvärdera olika mätmetoder. Ett lämpligt system
kan här vara det exempelsystem som tidigare byggts av CC för att utvärdera komponentbaserad utveckling av inbyggda system.Relaterad information:

* Kort introduktion till statisk tidsanalys: http://www.idt.mdh.se/~ael01/WCETInfoFolder.pdf

* CC-Systems hemsida: http://www.cc-systems.com

* AbsInts hemsida: http://www.absint.com

Company: CC-Systems AB, VšsterŚs
Prel. end date: 2005-08-18
Presentation date: 2005-11-18
Student: Yina Zhang yina.zhang@gmail.com
tel:+46706089468
IDT supervisor: Andreas Ermedahl
andreas.ermedahl@mdh.se, +46-21-107334
Examinator: BjŲrn Lisper
BjŲrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Misc: Exjobbet kommer mestadels vara lokaliserat pŚ CC-Systems i VšsterŚs. MŲten kommer dock att regelbundet hŚllas vid IDE med handledare.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0450.pdf

1788993

2005-08-18, 15:15


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24